top of page

SWI helpt kwetsbare mensen in de samenleving om weer op een gezonde manier deel uit te maken van de maatschappij. Wij doen dit o.a. in de Regio Rotterdam en Capelle aan de IJssel. 

ONZE DIENST

De kracht van 1 op 1 begeleiding ligt in het diepgaande en persoonlijke contact dat ontstaat op basis van vertrouwen en no nonsense communicatie. Voor mensen die geïsoleerd zijn, biedt dit de mogelijkheid voor begrip, groei en verandering, omdat ze zich gehoord en gezien voelen. Dit leidt tot zelfvertrouwen en positieve kijk op de teokomst.

1 OP 1 BEGELEIDING

Het omgaan met stadsgenoten die tussen wal en dreigen te vallen is niet altijd makkelijk. Zeker op de schaal waar gemeentes mee te maken hebben. Een proactieve ondersteuning is dan essentieel. Via diverse kanalen en samenwerking met lokale contacten voorziet SWI de gemeente van vitale informatie en hulpbronnen om goed om te gaan met deze groep, jong en oud.

ADVISERING GEMEENTES

Samenwerken in groepen om individuen te ondersteunen, versterkt collectieve steun en bevordert de terugkeer naar een positieve deelname aan de maatschappij. Diverse perspectieven en gedeelde ervaringen zijn hierbij essentieel om het proces te versterken.

BEGELEIDING GROEPEN

Stadsmariniers spelen een cruciale rol bij het verminderen van stedelijke onrust. Met daadkracht, samenwerking tussen instanties en community-engagement kunnen ze veiligheid herstellen, spanning verminderen. SWI is een vast aanspreekpunt voor verschillende stadsmariniers als de communicatie met buurtbewoners vastlopen. 

STADSMARINIERS

bottom of page